Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

Bezpieczeństwo

BHP na budowie

BHP na budowie jest istotnym elementem każdego przedsięwzięcia, ponieważ przestrzeganie jego zasad zapobiega występowaniu wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń. Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek każdego uczestnika procesu budowlanego.

BHP na budowie to podstawa

Aktualne przepisy mówią o tym, że wszystkie osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane są do stosowania niezbędnych środków ochrony, a za nadzór bezpieczeństwa odpowiada kierownik budowlany oraz mistrz budowlany. BHP na budowie to bardzo szeroki temat, dlatego w tym artykule przedstawimy tylko jego najważniejsze aspekty.

Praca budowlańców jest specyficzna, ponieważ często zmieniają swoje stanowiska pracy oraz używane narzędzia. Największy odsetek wypadków budowlanych stanowią zdarzenia polegające na upadkach z wysokości. Dlatego podstawą bhp jest posiadanie dobrze zapiętych szelek bezpieczeństwa. Jeżeli podczas budowy wykorzystywane są balustrady to należy zadbać o ich prawidłowe rozłożenie. Poręcz ochronna powinna znajdować się na wysokości 1,1 m, a przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą musi być wypełniona, aby zapewnić bezpieczeństwo przed upadkiem pracującego. Dodatkowo, każde przejście o pochyleniu powyżej 15% musi być zaopatrzone w mocowaną listwę lub schody.

Maszyny i urządzenia elektryczne

Wszelkie urządzenia używane na terenie budowy muszą być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymagane są ich odpowiednie pozwolenia oraz normy. Zabronione jest dokonywanie czynności konserwacyjnych oraz napraw uruchomionych maszyn. Urządzenia powinny być wykorzystane tylko do prac, do których zostały stworzone. Jeśli pracownik zauważy jakąś awarię w używanej maszynie, musi ją niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Stanowiska operatorów maszyn powinny być zadaszone, aby żadne przedmioty nie spadły na urządzenie.

Inne, wybrane zasady

Rampy przeznaczone do przejazdu towarów i sprzętu muszą być szersze o 1,2 m od poruszających się po nich obiektów, a także powinny być zabezpieczone barierkami ochronnymi. Prędkość pojazdów na rampach i pomostach nie może przekraczać 5 km/h. Haki używane do przemieszczania ładunków powinny mieć wyraźnie zaznaczoną maksymalną nośność. Osoba z odpowiednimi kwalifikacjami powinna także sprawdzać stan takich haków przed ich użyciem.

Dlaczego tak ważne jest przestrzeganie zasad bhp na budowie?

Egzekwowanie tych zasad pozwala na unikanie wypadków, które w tej branży niestety często okazują się śmiertelne. Ciężkie maszyny i upadki z wysokości potrafią poważnie zranić pracownika, a można tego uniknąć stosując się do zasad BHP.