Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

GPO w farmach wiatrowych
Poradnik

GPO w farmach wiatrowych – kluczowa rola w dystrybucji energii

System elektroenergetyczny Polski został tak zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikom ciągły dostęp do określonej ilości mocy. Dlatego, zanim zostanie ona przesłana do GPZ (Głównego Punktu Zasilania), musi zostać wcześniej „uporządkowana” w tzw. GPO. Na czym polega zadanie tego układu? Jaka jest jego rola w ogólnokrajowej sieci elektroenergetycznej?

Czym jest GPO w kontekście OZE?

Skrót OZE jest wszystkim znany. Odnawialne Źródła Energii to sposób na pozyskanie prądu w całkowicie ekologiczny sposób. Farmy wiatrowe odgrywają w polskim systemie OZE istotną rolę. Według danych GlobEnergia.pl w październiku wyprodukowały one aż 18,8% energii obecnej w całym systemie energetycznym kraju.

Gwałtowny wzrost udziału farm wiatrowych nie byłby możliwy, gdyby nie technologie zdolne do sprawnego zarządzania tym systemem. Główny Punkt Odbioru (GPO) to instalacja, która umożliwia sprawne zarządzanie udostępnianą energią. Takie systemy wykorzystuje każdy producent energii, ale w przypadku farm wiatrowych ich obecność jest szczególnie istotna.

Rola GPO w instalacjach farm wiatrowych

Na czym zatem polega zadanie realizowane przez GPO? Budowa turbiny wiatrowej jest bardzo skomplikowana. Prąd, który jest przez nią wytwarzany ma często dość nieuporządkowany przebieg. Wartość napięcia będzie w tym przypadku zależna od prędkości obrotowej śmigieł, które – jak wiadomo – pracują z różną intensywnością. Główny Punkt Odbioru to rozwiązanie, które umożliwia stabilizację prądu, nadanie mu określonej częstotliwości i konwersję napięcia zgodnie z wymogami sieci przesyłowej. Dzięki temu:

  • zmniejsza się ryzyko wystąpienia przepięć w obrębie sieci,

  • wzrasta stabilność zasilania,

  • system energetyczny może elastyczniej reagować na zmiany w zapotrzebowaniu na energię,

  • poprawia się bezpieczeństwo pracy w obrębie sieci,

  • ograniczane zostają straty związane z przesyłem energii (wzrost napięcia do 110 kV).

Na czym polega praca GPO?

Mówiąc wprost – praca GPO polega na złożonym analizowaniu parametrów transmitowanego prądu elektrycznego i dostosowywaniu m.in. jego napięcia i częstotliwości do potrzeb kolejnego elementu sieci, czyli wspomnianego wcześniej punktu węzłowego GPZ. Warto dodać, że firma https://www.eltelnetworks.pl/oferta/stacje-elektroenergetyczne/glowny-punkt-odbioru/ już jakiś czas temu zdecydowała się na świadczeniu usług polegających na zaprojektowaniu i budowie Głównych Punktów Odbioru m.in. dla farm wiatrowych. Sercem GPO jest złożony układ informatyczny, który steruje pracą instalacji i umożliwia przesłanie energii dalej.

Jak widać, GPO to rozwiązanie, dzięki któremu efektywność pracy sieci elektroenergetycznej wzrasta w trybie wykładniczym.

Materiał zewnętrzny