Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

broń
Poradnik

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać dystrybutorem broni?

Wiele prywatnych osób, służby, firmy i instytucje mogą kupować broń. Proces zakupu i sprzedaży jest ściśle kontrolowany i rejestrowany przez służby państwowe. Prawo w tym zakresie jest jednoznaczne. Handlować bronią może tylko podmiot do tego upoważniony.

Upoważniony podmiot do handlu bronią

Bronią może handlować każda firma, która posiada koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Jest ona wydawana dla tzw. dystrybutora broni na okres oznaczony w przedziale od 5 do 50 lat. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może koncesję uzyskać jeśli skończy 21 lat, ma wykształcenie minimum średnie, przejdzie pozytywnie badania psychologiczne i jest zdolna do czynności prawnych.

Wnioskując o licencję firma musi przedstawić wszystkie dane rejestrowe. Jeśli są, to trzeba podać listę wszystkich udziałowców firmy wraz z posiadanymi udziałami oraz wskazać wszystkie osoby uprawnione do kierowania koncesjonowaną działalnością firmy. Do tego wiele załączników, a m.in. zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników.

Dystrybutor broni, aby móc sprzedawać broń, musi spełnić wiele wymogów. Koncesja nakłada na dystrybutora dodatkowe obowiązki.

Obowiązki dystrybutora broni

Broń, amunicję oraz materiały wybuchowe dystrybutor broni musi należycie przechowywać, tak aby zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzkiego oraz aby nie dostały się w niepowołane ręce.

W tym celu dystrybutor musi:

  • zapewnić bezpieczną lokalizację magazynu broni i amunicji
  • prawidłowo przechowywać broń i amunicję
  • mieć przygotowane i stosowane procedury bezpiecznego przechowywania broni
  • prowadzić tzw. kartę kwalifikacyjną obiektu
  • skutecznie zabezpieczyć pomieszczenia magazynowe przed dostępem osób nieuprawnionych
  • prowadzić ewidencję osób wchodzących do obiektu

Dodatkowo dystrybutor broni musi zgłaszać podejrzane transakcje lub ich odmowę, które są wątpliwe co do intencji kupującego. Ma to na celu eliminację możliwego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Zgłoszenia są kierowane do właściwego organu Policji.

Broń i amunicja podlegają ścisłemu zarachowaniu w obowiązkowo prowadzonej ewidencji.

U jakiego dystrybutora broni można zrobić zakupy

Broń długa, krótka, gładkolufowa, myśliwska, maszynowa i kolekcjonerska dostępna jest u dystrybutora broni https://www.vismag.pl/. Spełnia on wszystkie wymagane prawem wymogi i gwarantuje bezpieczną transakcję. 

Kupując broń z powyższych modeli należy pamiętać o konieczności posiadania zezwolenia na broń. Jest ono wymagane i bez niego tego zakupu nie będzie można sfinalizować.

Firma Vismag daje dodatkowo możliwość skorzystania z różnych szkoleń specjalistycznych jak: taktyka, pierwsza pomoc, strzelectwo i wiele innych.

 Artykuł sponsorowany