Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

zawory bezpieczeństwa
Poradnik

Jak działają zawory bezpieczeństwa i dlaczego są niezbędne w systemach ciśnieniowych?

Zawory bezpieczeństwa – niezależnie od środowiska, w którym pracują – są gwarantem stabilności pracy i niezawodności działania całej instalacji. Choć większość osób kojarzy je z instalacjami C.O., to występują one wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wzrostu ciśnienia ośrodka roboczego. Jak działa taki zawór? Jaką rolę odgrywa w zabezpieczanym systemie?

Czym jest i jak działa zawór wysokiego ciśnienia?

Zawór bezpieczeństwa instalowany jest najczęściej wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko gwałtownego (awaryjnego) podniesienia ciśnienia roboczego wewnątrz instalacji. Najczęściej używa się go w:

  • układach pneumatycznych, czyli instalacjach ze wbudowanymi sprężarkami,

  • układach hydraulicznych, czyli np. centralnego ogrzewania.

W obydwu przypadkach zawór w żaden sposób nie wpływa na pracę układu, jeśli panujące w nim ciśnienie jest w normie. Jego integralnym elementem jest sprężyna, która dzięki swoim właściwościom podtrzymuje zacisk służący do uszczelniania otworu awaryjnego. Jeśli ciśnienie panujące wewnątrz instalacji gwałtownie wzrośnie (np. na skutek podgrzania wody lub awarii systemu) to siła oddziałująca na sprężynę ściska ją, doprowadzając do otwarcia zaworu.

Zawory ciśnieniowe – znaczenie i funkcjonalność

Spotykane w instalacjach ciśnieniowych zawory bezpieczeństwa to urządzenia powrotne. Oznacza to, że po zmniejszeniu ciśnienia panującego w instalacji, wracają one do położenia zasadniczego. Wypływ wody lub powietrza nie doprowadza do trwałej dezintegracji, wobec czego po zadziałaniu zaworu nie trzeba go zastępować nowym urządzeniem.

Dlaczego zawór bezpieczeństwa jest taki ważny?

  1. Urządzenie działa autonomicznie zgodnie z podstawowymi i dobrze znanymi prawami fizyki.

  2. Zawór zapobiega uszkodzeniu, a nawet zniszczeniu części komponentów wchodzących w skład instalacji ciśnieniowych.

  3. Komponent obniża ciśnienie do określonej wartości maksymalnej podanej w jego specyfikacji.

Połączenie zaworów ciśnieniowych z innymi urządzeniami

W wielu instalacjach zawory nie są traktowane jako pojedyncze elementy, lecz tworzą (wraz z innymi komponentami) system ciśnieniowy. Przykładem są tzw. grupy bezpieczeństwa w instalacjach centralnego ogrzewania. Stanowią one połączenie zaworu bezpieczeństwa, manometru i urządzenia odpowietrzającego układ. Dzięki temu użytkownik może od razu monitorować stan ciśnienia w układzie i w razie potrzeby wdrożyć już wcześniej odpowiednie środki zaradcze.

Reasumując, oparty na zaworach bezpieczeństwa system ciśnieniowy to integralny i niezbędny element każdej instalacji pneumatycznej i hydraulicznej.