Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

Kanalizacja w domu
Poradnik

Kanalizacja w domu – koszty wykonania, elementy, rodzaje

Kanalizacja zewnętrzna w domu to system rur i urządzeń, który służy do odprowadzania ścieków z budynku do kanalizacji miejskiej lub do oczyszczalni ścieków. W domach jednorodzinnych kanalizacja zewnętrzna jest zazwyczaj indywidualna, jednak w budynkach wielorodzinnych może być zbiorcza. Warto pamiętać, że kanalizacja zewnętrzna wymaga regularnej konserwacji i czyszczenia, aby zapewnić prawidłowe działanie i uniknąć zatorów.

Rodzaje kanalizacji zewnętrznych w domu jednorodzinnym

W domach jednorodzinnych istnieją dwa główne rodzaje kanalizacji:

 1. Kanalizacja sanitarna — odprowadza ścieki pochodzące z użytkowania budynku, takie jak woda z umywalek, pryszniców, wc itp. Kanalizacja sanitarna składa się z rur kanalizacyjnych, studni rewizyjnej, przyłącza kanalizacyjnego i innych elementów, które pozwalają na prawidłowe odprowadzanie ścieków z budynku.
 2. Kanalizacja deszczowa — odprowadza wodę deszczową z powierzchni dachów, tarasów itp. Kanalizacja deszczowa składa się z rur kanalizacyjnych, kratek rewizyjnych, złączy i kołnierzy, które pozwalają na prawidłowe odprowadzanie wody deszczowej z budynku.

Istnieją również systemy hybrydowe, które łączą w sobie oba rodzaje kanalizacji, pozwalając na odprowadzanie zarówno ścieków sanitarnych, jak i deszczówki. Ważne jest, aby przy wyborze rodzaju kanalizacji uwzględnić indywidualne potrzeby budynku, warunki geologiczne, klimatyczne oraz przepisy prawne obowiązujące w danej lokalizacji.

Budowa kanalizacji zewnętrznej domu 

Proces budowy kanalizacji zewnętrznej składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest przygotowanie projektu kanalizacji, który określa rozmieszczenie rur, kształt i wymiary studni rewizyjnej, oraz położenie przyłącza do głównej kanalizacji miejskiej. Przed rozpoczęciem budowy należy przygotować teren pod budowę, wykonując wykopy pod rury kanalizacyjne, oraz studnię rewizyjną. Kolejnym etapem jest montaż rur kanalizacyjnych, które mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub betonu. Rury te powinny być odpowiednio połączone i zabezpieczone przed wywróceniem. Następnie należy zamontować studnię rewizyjną, która umożliwia dostęp do rur kanalizacyjnych w celu ich czyszczenia i konserwacji. Na końcu należy połączyć kanalizację zewnętrzną z główną kanalizacją miejską za pomocą przyłącza kanalizacyjnego. Przed oddaniem do użytku ważne jest przeprowadzenie prób szczelności i pomiarów, aby upewnić się, że instalacja jest szczelna oraz spełnia wymagane normy.

Elementy kanalizacji zewnętrznej domu jednorodzinnego

Kanalizacja zewnętrzna składa się z kilku elementów, są to m.in.:

 • rury kanalizacyjne (zazwyczaj rury PCV),
 • przewód odpływowy,
 • studzienki kanalizacyjne, rewizyjne,
 • kształtki PCV,
 • pierścienie wyrównawcze,
 • łańcuchy uszczelniające,
 • zasuwa burzowa,
 • zawory rozdzielające,
 • złącza i kołnierze.