Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

osuszanie terenu podmokłego
Budownictwo

Osuszanie terenu pod budowę domu

Prowadzenie wykopów na terenie budowy to jedno z pierwszych działań, rozpoczynających prowadzenie inwestycji budowlanej. Od prawidłowości i solidności wykonania wykopów bezpośrednio zależy wykonanie we właściwy sposób fundamentów, które z kolei mają podstawowe znaczenie dla nośności budynku.

Woda w wykopach – osuszanie terenu

Wykopy, w założeniu każdego inwestora, są pracami bezproblemowymi, które można wykonać w szybki sposób i płynnie przejść do kolejnych działań. Nie zawsze jednak jest tak prosto, jak plan zakłada. W polskim klimacie często bowiem zdarza się, że w wykonywanych wykopach pojawia się woda, która uniemożliwia prowadzenie dalszych prac i na długi okres wstrzymuje jakiekolwiek działania inwestycyjne.

Pojawienie się wody w wykopie oznacza jedno – poziom lustra wód gruntowych położony jest na tyle wysoko, że problem nie zniknie po pojawieniu się wyższych temperatur, które mogłyby doprowadzić do jej odparowania. W takiej sytuacji problem wody ma charakter strukturalny, do rozwiązania którego trzeba zastosować bardziej zaawansowane metody.

Wypompowanie wody z wykopu

Podstawowym sposobem na pozbycie się wody z wykopu jest zastosowanie standardowej pompy spalinowej, znanej chociażby z wyposażenia strażackiego. Oczywiście wydajność pompy musi być dobrana do ilości wody przewidywanej do wypompowania. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość jego szybkiego zastosowania, niewielki stopień skomplikowania oraz stosunkowo niski koszt, jaki za sobą niesie. Pompa tego typu pozwala jednakże jedynie na usunięcie wody gromadzącej się w wykopie, co – szczególnie w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych – nie zawsze musi przynieść pożądany efekt.

Osuszanie terenu przy pomocy igłofiltrów

O wiele lepszym sposobem na pozbycie się wody wydaje się być skorzystanie z tzw. igłofiltrów. Osuszanie terenu przy wykorzystaniu tej metody daje najlepsze rezultaty, a wynika to w głównej mierze z innego sposobu działania. W skrócie mówiąc instalacja igłofiltrowa ma za zadanie usunięcie wody już przed jej wpłynięciem do wykopu, a więc na obszarze wokół właściwego zakresu robót (źródło: https://www.drial.pl/uslugi/wynajem-iglofiltrow/)

Igłofiltry, w ilości od kilkunastu do nawet stu sztuk, umieszcza się w przewidzianym do osuszenia gruncie w odległości co ok. 1 metr, na pożądanej głębokości. Pojedyncze igłofiltry łączy się ze sobą za pośrednictwem kolektora ssącego, który z kolei przyłącza się do pompy igłofiltrowej. Działanie pompy pociąga za sobą wytworzenie próżni wokół pojedynczych igłofiltrów, dzięki czemu woda jest odsysana, a naokoło wykopu powstaje tzw. lej depresyjny.

Dzięki temu zjawisku woda przestaje wpływać do wykopu, bowiem zostaje przechwycona przez instalację igłofiltrową już w obrębie gruntu. Jest to wiele bardziej wydajne i skuteczne rozwiązanie od pompy tradycyjnej, jednakże trzeba pamiętać, że ponosi za sobą o wiele większe koszty, a samo przygotowanie i zamontowanie instalacji igłofiltrowej na placu budowy może potrwać nawet kilkanaście dni.

Warto zauważyć, iż mimo, że przedstawiony tutaj przykład dotyczył wykopów, to przedstawione metody można z powodzeniem zastosować do wszelkich innych sytuacji, w których wymagane jest osuszenie terenu budowy.