Komasowani

Budownictwo, dom i ogród

Budownictwo Poradnik

W jaki sposób przygotować otwór do montażu nowego okna?

Należy wiedzieć, że przygotowanie otworów okiennych ma bardzo istotny wpływ na prawidłowy montaż, późniejszą eksploatację stolarki i szczelność połączeń. Pamiętajmy, że nie możemy pominąć tak ważnego etapu.

Dlaczego?

Warto wiedzieć, że jeżeli pozwolimy sobie na pominięcie tak istotnego etapu to wtedy okna nie będą solidnie osadzone w przegrodzie budowlanej, co ostatecznie doprowadzi do nieszczelności i przemarzania w miejscu połączenia. Na pewno nie chcielibyśmy do tego doprowadzić, wybierając tym bardziej okna nowoczesne, o wysokich parametrach izolacyjnych, które mają zwiększyć oszczędności eksploatacyjne. Szczególną uwagę w trakcie przygotowania otworu powinniśmy skupić na murze.

Jaki powinien być otwór?

Otwór przygotowany do montażu okien powinien być prostokątny o równej i spoistej powierzchni ościeży, aby w ten sposób zapewnić ścisłe przyleganie materiałów uszczelniających oraz termoizolacyjnych. Jakich prac powinniśmy więc wcześniej dokonać? W tym celu trzeba usunąć pozostałości, grudki zaprawy, zanieczyszczenia, uzupełnić ubytki w murze. Należy wiedzieć, że najlepszym materiałem do wyrównania ościeży będzie klej do styropianu. Ten klej dobrze się trzyma, a po wyschnięciu tworzy równą powierzchnię, co której najlepiej zwiąże piana montażowa, kleje oraz taśmy paroizolacyjne. Finalnym etapem powinno być jej zagruntowanie. Pamiętajmy też, że najwłaściwiej jest zrobić w ten sposób, aby otwory pod montaż okien przygotowała profesjonalna ekipa budowlana jeszcze przed wykonaniem pomiarów.

gbgroup.com.pl